شرکت بازرگانی و پخش سپهر

جهت اموربازرگانی و ارتباط با مدیرعامل با شماره 09173196267 و جهت ارتباط با واحد فروش پخش و ثبت سفارشات با شماره 09018715322 تماس حاصل فرمایید.

محصولات صنایع غذایی رستاخیز

بازرگانی و پخش سپهر > محصولات صنایع غذایی رستاخیز

سینی

سینی کریستال سایز۲۷*۳۸

سینی

سینی بزرگ سفید سایز۳۱*۴۲

سینی

سینی سفید سایز۳۰*۵۰

صفحه کیک

صفحه کیک سفید بیضی

صفحه کیک

صفحه کیک سفید قلب

صفحه کیک

صفحه کیک سفید مربع

صفحه کیک

صفحه کیک مربع

صفحه کیک

صفحه کیک گیتار

صفحه کیک

صفحه کیک سفید سایز۳۰*۵۰

پایه کیک

پایه کیک کریستال بلند

صفحه کیک

صفحه کیک کریستال مربع

سینی

سینی بزرگ ۳۱*۴۲

سینی

سینی ۹۰۱

بشقاب

بشقاب ۸۰۱

بشقاب

بشقاب کریستال ۲۲

صفحه کیک

صفحه کیک گرد

بشقاب

بشقاب کریستال ۷۳۱

سینی

سینی کریستال سایز۲۳*۳۳

بشقاب

بشقاب کریستال قلبی ۶۰۱

صفحه کیک

صفحه کیک کریستال ۳۰*۴۰

صفحه کیک

صفحه کیک قلب

بشقاب

بشقاب رنگی مربع

بشقاب

بشقاب کریستال ۸۵۱

سینی

سینی کریستال ۸۳۳

بشقاب

بشقاب رنگی گرد