شرکت بازرگانی و پخش سپهر

جهت اموربازرگانی و ارتباط با مدیرعامل با شماره 09173196267 و جهت ارتباط با واحد فروش پخش و ثبت سفارشات با شماره 09018715322 تماس حاصل فرمایید.

مغزها

بازرگانی و پخش سپهر > مغزها

مصارف در نان فانتزی ها و نان های چهار مغز

تخم شربتی

تخم شربتی کیسه ۲۵ کیلویی

مغزآفتاب گردان

مغزآفتاب گردان کیسه ۲۵ کیلویی

رازیانه

رازیانه کیسه ۲۵ کیلویی

بذرکتان

بذر کتان کیسه ۲۵ کیلویی

جوپرک

جو پرک کیسه ۲۵ کیلویی