تماس با شرکت سپهر

با ما در تماس باشید

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش، بلوار پژوهش شمالی، خیابان ۳۰۸، شرکت بازرگانی و پخش سپهر

۰۷۱-۳۷۷۴۲۰۹۵
۰۷۱-۳۷۷۴۲۰۶۵

مدیر عامل: ۰۹۱۷۳۱۹۶۲۶۷

sepehravid@gmail.com

حوزه پخش

خانم خداترس
خانم خداترس کارشناس فروش
۰۹۰۱۸۷۱۵۳۲۲
خانم زید آبادی
خانم زید آبادی کارشناس فروش
۰۹۰۱۸۷۱۵۷۴۸
خانم حسینی‌پور
خانم حسینی‌پور کارشناس فروش
۰۹۰۱۸۷۱۵۷۳۹
آقای سالخورده
آقای سالخورده کنترل کیفت
۰۹۰۱۸۷۱۵۳۳۱
آقای بهروزی
آقای بهروزی سرپرست توزیع
۰۹۳۳۹۴۲۴۷۶۰
آقای مینوطلب
آقای مینوطلب کارشناس مالی
۰۹۰۱۸۷۱۵۷۴۴

حوزه بازرگانی

خانم وردی زاده
خانم وردی زاده کارشناس بازرگانی داخلی
۰۹۰۱۸۷۱۵۳۲۹
خانم امیری
خانم امیری کارشناس بازرگانی خارجی
۰۹۰۱۸۷۱۵۳۱۹